EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

DATA KE STAŽENÍ

Data ke kontrole - Okresní soud Rakovník


Poučení k použití podkladů elektronického spisu

Exekuční spis je veden v elektronické podobě. Informace z exekučního spisu jsou exportovány informačním systémem soudního exekutora do formátu HTML a z důvodu bezpečnosti a kompatibility zasílány v podobě ZIP souboru.

Přiložený ZIP soubor je nutné extrahovat na libovolné místo pevného disku počítače (případně zadat bezpečnostní heslo) a v takto vzniklé složce vyhledat soubor INDEX.HTML. Spuštěním tohoto souboru se ve výchozím nainstalovaném webovém prohlížeči otevře uživatelské prostředí, ve kterém lze prohlížet informace exekučního spisu.

Záložka "Přehled" - základní přehled o exekučním spisu; "Účastníci" - přehled o účastnících řízení; "Plnění" - přehled o vymáhaném plnění pro oprávněného; "Úhrady" - přehled o přijatých úhradách (plnění na vymáhanou povinnost); "Platby" - přehled o vyplacených (odeslaných) peněžních prostředcích; "Dokumenty" - přehled o příchozích i odchozích dokumentech, vydaných v průběhu řízení včetně dokladů o doručení (PDF, ZFO).