EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ

V TUTO CHVÍLI NEJSOU NAŘÍZENY ANI PŘIPRAVOVÁNY ŽÁDNÉ DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ