EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

KONTAKTNÍ ÚDAJE, ÚŘEDNÍ HODINY, TELEFONICKÉ HODINY

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
Mgr. Pavel Tintěra

Husovo náměstí 22

Rakovník, 269 01

+420 313 251 251

podatelna@eurakovnik.cz

ID datové schránky 

2cgurcg

Číslo soudního exekutora - 221

ÚŘEDNÍ HODINY

Pro osobní návštěvu

Pondělí: 9:00-11:30 a 12:00-16:00
Úterý: 9:00-11:30 a 12:00-14:00
Středa: 10:00-11:30 a 12:00-16:00 
Čtvrtek: 9:00-11:30 a 12:00-14:00
Pátek: 9:00-11:30

Pro telefonický styk

Pondělí: 13:00-15:00
Úterý: 9:00-11:00
Středa: 9:00-11:00 a 13:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-11:00

tel. (+420) 313 251 251 

Upozorňujeme, že veškeré telefonické hovory musí být ze zákona nahrávány (§ 53 zákona č. 120/2001 Sb.). Zvukový záznam je uchován minimálně dva měsíce od uskutečnění volání (§ 6 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky č. 1/2022, o podrobnostech k plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání).

V případě, že s naším úřadem komunikujete prostřednictvím elektronické komunikace na dálku zasíláním e-mailů nebo SMS, postupujte prosím následovně. Podání (v elektronické podobě e-mailem) doplňte zaručeným elektronickým podpisem ve lhůtě tří dnů (ve smyslu zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.), případně vaše podání zašlete ze své datové schránky do datové schránky exekutorského úřadu, nebo doručte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či osobně do tří dnů originál dokumentu shodného znění na podatelnu exekutorského úřadu. Upozorňujeme Vás zdvořile, že pokud nebude takto učiněno, nebude k Vašemu podání přihlíženo a bude považováno za nedoručené.