EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

JAK PLATIT A KAM

Úhrady lze provádět

BEZHOTOVOSTNĚ

Bankovním převodem, zasláním poštovní poukázkou typu "A" nebo "C", nebo přímým vkladem na účet soudního exekutora.

V HOTOVOSTI

Hotově v pokladně exekutorského úřadu, a to vždy v úředních hodinách pro osobní návštěvu úřadu.

ČÍSLA ÚČTŮ PRO EXEKUCE, JEJICHŽ VEDENÍM JE POVĚŘEN Mgr. PAVEL TINTĚRA 

Zvláštní účet pro zasílání vymoženého plnění, dohodnutých splátek a dobrovolných úhrad:

287201298/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

Zvláštní účet pro zasílání dražebních jistot, doplatků dražeb nebo předražků:

287201589/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
(
Na tento účet budou přijímány pouze úhrady, týkající se dražeb movitých nebo nemovitých věcí)

Při jakýchkoliv platbách na bankovní účet exekutorského úřadu uvádějte příslušný variabilní symbol !!! Pouze na základě správně zadaného variabilního symbolu lze Vaší platbu přiřadit ke správnému spisu.

např. 
spisová značka 221 Ex 1234/23 - variabilní symbol --> 123423 (spisová značka bez lomítka)