EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat. 

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. 

Exekutorský úřad v Rakovníku je ve směru ochrany osobních údajů účastníků řízení, zúčastněných osob i třetích osob řádně připraven. Dokumenty s tím spojené naleznete níže.