EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

VŠE O DRAŽBÁCH

Soudní exekutor je oprávněn provádět v rámci exekuční činnosti dražby nemovitých věcí, tedy pozemků, rodinných domů, rekreačních objektů, průmyslových staveb, bytů a nebytových jednotek v souladu s ustanovením § 335 a násl. občanského soudního řádu, dražby movitých věcí v souladu s ustanovením § 323 a násl. občanského soudního řádu a dále dobrovolné dražby konané na návrh vlastníka věci či osoby oprávněné disponovat s věcí dle ustanovení § 76 odst. 2 exekučního řádu. 

Dražby

nemovitých a movitých věcí

ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

Elektronické dražby nemovitých věcí a movitých věcí probíhají prostřednictvím elektronického dražebního portálu na serveru 

Chcete být včas informováni o nových dražbách nařízených Exekutorským úřadem Rakovník?  

KLASICKÉ DRAŽBY

Klasické dražby movitých věcí probíhají v sídle exekutorského úřadu v Rakovníku na adrese Husovo náměstí 22 (vstup mezi budovami Komerční banky a České pošty - druhé patro) nebo na místě, kde se movitá věc nachází (vždy uvedeno v dražební vyhlášce). 

Klasické dražby nemovitých věcí nejsou v současné době prováděny.