EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

GDPR - Kontaktní údaje pověřence a ÚOOÚ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno
adresa: 
e-mail: poverenec@eurakovnik.cz
tel.: +420 

Úřední hodiny:
Po 9:30 - 11:30 13:00 - 15:00
St 9:30 - 11:30 13:00 - 16:00

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
tel.: +420 234665111, fax: +420 234665444
webové stránky: https://www.uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n