EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

Pro zaměstnavatele

FORMULÁŘ - žádost o poskytnutí součinnosti
(k dispozici pro zaměstnavatele, kteří byli požádáni o poskytnutí součinnosti)