EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

ROZHRANÍ PRO SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY

OKRESNÍ SOUD

Věci patřící do působnosti okresních/obvodních soudů včetně Městského soudu v Brně

KRAJSKÝ SOUD

Věci patřící do působnosti krajských soudů včetně Městského soudu v Praze