EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Žadatel o splátkový kalendář je povinen pravdivě uvést veškeré požadované informace (označeny tučně). Neuvedení všech povinných informací nebo uvedení nepravdivých informací může vést k odmítnutí splátkového kalendáře.

Žádost o splátkový kalendář

NEZAPOMEŇTE - čím více údajů uvedete, čím více odůvodníte, případně doložíte svoji žádost, tím větší šanci uspět má.

1) - Zpravidla uvedena na každé písemnosti exekutora vpravo nahoře

3) - Adresa na které se zdržujete a přebíráte si zde zásilky. Uvádějte vždy ve tvaru Ulice č.p., PSČ Město

7) - Název firmy, sídlo, IČO nebo DIČ, popř. také telefon a e-mail na zaměstnavatel

8) - Uveďte výši čistých příjmů u současného zaměstnavatele

9) - Uveďte součet veškerých svých čistých měsíčních příjmů (např. zaměstnání+dávky+výsluhy apod.)

10) - Počet vyživovaných osob - např. manželka, děti (svěřené do péče)

11) Uveďte počet exekucí, vedených na Váš majetek

12) Uveďte navrhovanou výši měsíční splátky

13) Odůvodněte výši navrhované splátky, především pak v případě, žádáte-li zrušení  exekučního příkazu

14) Chcete-li nám sdělit něco dalšího

15) Chcete-li jakoukoliv skutečnost doložit, můžete nahrát přílohu