EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

ZÁKONNOST, SPRAVEDLIVOST A EFEKTIVITA

vymáhání výživného
pro více informací o vymáhání výživného klikněte


jsem oprávněný

informace o exekuci pro věřitele

Máte vymahatelnou pohledávku nebo jste již v pozici oprávněného? Zjistěte, co pro Vás můžeme udělat. 

jsem povinný

informace o exekuci pro dlužníky

Dlužíte a jste v pozici povinného? Zjistěte, co to pro Vás znamená, co můžete očekávat a jak s námi komunikovat, aby vše proběhlo jak má.

chci zaplatit

jak platit a kam

Chcete platit na vymáhanou povinnost, zaplatit dražební jistotu nebo doplatit nejvyšší podání? Vše důležité k platbám naleznete zde.

dražby

vše o dražbách

Zajímáte se o dražené movité nebo nemovité věci, chcete se zúčastnit dražby, nebo Vám něco dražíme? Vše o dražbách naleznete zde.

.

dokumenty a formuláře

vzory dokumentů a on-line formuláře

Potřebujete vzor návrhu, plné moci, či jiné listiny? Potřebujete vyplnit úřadem požadovaný formulář? Hledejte zde.

Chcete nás kontaktovat? Veškeré kontaktní údaje naleznete na jednom místě.

Co pro Vás ještě můžeme udělat

další činnost exekutora

Dražby na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné disponovat s věcí                     

Úschova peněz, listin a jiných movitých věcí

Sepsání exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci

Zřizování exekutorského zástavního práva

Právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu   

Autorizovaná konverze dokumentů

O EXEKUTORSKÉM ÚŘADU

Zákonnost
Spravedlivost
Efektivita

Zákonnost - při výkonu činnosti postupujeme vždy pouze v souladu s právními předpisy; Spravedlivost - dodržujeme a šetříme práva všech účastníků řízení;
Efektivita - postupujeme rychle, maximálně účelně a s využitím všech dostupných způsobů

Exekutorský úřad v Rakovníku je jedním z prvních úřadů v republice a patří co do své velikosti a nápadu ke středním úřadům. Prostřednictvím osoby soudního exekutora i týmu zkušených zaměstnanců má bohaté zkušenosti s výkonem exekuční i další činnosti, disponuje stabilním množstvím zpracovávané agendy a dostatečným technickým i softwarovým vybavením.

Chcete být včas informováni o nových dražbách nařízených Exekutorským úřadem Rakovník?

ÚŘEDNÍ HODINY

Pro osobní návštěvu

Pondělí: 9:00-11:30 a 12:00-16:00
Úterý: 9:00-11:30 a 12:00-14:00
Středa: 9:00-11:30 a 12:00-16:00
Čtvrtek: 9:00-11:30 a 12:00-14:00
Pátek: 9:00-11:30

Pro telefonický styk

Pondělí: 13:00-15:00
Úterý: 9:00-11:00
Středa: 9:00-11:00 a 13:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-11:00

tel. (+420) 313 251 251 

Upozorňujeme, že veškeré telefonické hovory musí být ze zákona nahrávány (§ 53 zákona č. 120/2001 Sb.). Zvukový záznam je uchován minimálně dva měsíce od uskutečnění volání (§ 6 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky č. 1/2022, o podrobnostech k plnění povinnosti pořizovat a uchovávat záznam telefonních volání).