EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
ZÁKONNOST, SPRAVEDLIVOST A EFEKTIVITA

AKTUÁLNÍ KRIZOVÁ OPATŘENÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice a s přihlédnutím k opatřením vlády o vyhlášení nouzového stavu a celostátní karanténě přijímám následující opatření:

POČÍNAJE DNEM 17. 3. 2020 JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY ÚŘEDNÍ HODINY. OSOBNÍ JEDNÁNÍ SE NEBUDOU KONAT. ZCELA NEODKLADNÁ OSOBNÍ JEDNÁNÍ LZE REALIZOVAT POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ (NEBO PÍSEMNÉ) DOHODĚ.

Hotovostní úhrady realizujte vkladem na účet soudního exekutora, nejlépe na pobočce ČSOB, a.s., která se nachází v několik metrů vzdálené budově. Úhrady je samozřejmě možné činit i převodem na účet.

Kontaktní údaje

telefon 313 251 251

e-mail podatelna@eurakovnik.cz

datová schránka 2cgurcg

poštovní adresa Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník

Další informace naleznete také na internetových stránkách www.eurakovnik.cz.

Zdvořile žádám o ohleduplnost a zohlednění výše uvedených žádostí a opatření. Děkuji za vstřícnost a pochopení této mimořádné události. Za případné komplikace se omlouvám.

Mgr. Pavel Tintěra
soudní exekutor

jsem oprávněný

informace o exekuci pro věřitele

Máte vymahatelnou pohledávku nebo jste již v pozici oprávněného? Zjistěte, co pro Vás můžeme udělat. 

jsem povinný

informace o exekuci pro dlužníky

Dlužíte a jste v pozici povinného? Zjistěte, co to pro Vás znamená, co můžete očekávat a jak s námi komunikovat, aby vše proběhlo jak má.

chci zaplatit

jak platit a kam

Chcete platit na vymáhanou povinnost, zaplatit dražební jistotu nebo doplatit nejvyšší podání? Vše důležité k platbám naleznete zde.

jsem zaměstnavatel

informace pro zaměstnavatele

Jste zaměstnavatel a potřebujete informace k exekučním příkazům či ke srážkám ze mzdy? Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci.

dražby

vše o dražbách

Zajímáte se o dražené movité nebo nemovité věci, chcete se zúčastnit dražby, nebo Vám něco dražíme? Vše o dražbách naleznete zde.

dokumenty a formuláře

vzory dokumentů a on-line formuláře

Potřebujete vzor návrhu, plné moci, či jiné listiny? Potřebujete vyplnit úřadem požadovaný formulář? Hledejte zde.

Chcete nás kontaktovat? Veškeré kontaktní údaje naleznete na jednom místě.

Co pro Vás ještě můžeme udělat

další činnost exekutora

Dražby na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné disponovat s věcí                   

Úschova peněz, listin a jiných movitých věcí

Sepsání exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci

Zřizování exekutorského zástavního práva

Právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu  

Autorizovaná konverze dokumentů

O EXEKUTORSKÉM ÚŘADU

Zákonnost
Spravedlivost
Efektivita

Zákonnost - při výkonu činnosti postupujeme vždy pouze v souladu s právními předpisy; Spravedlivost - dodržujeme a šetříme práva všech účastníků řízení;
Efektivita - postupujeme rychle, maximálně účelně a s využitím všech dostupných způsobů

Exekutorský úřad v Rakovníku je jedním z prvních úřadů v republice a patří co do své velikosti a nápadu ke středním úřadům. Prostřednictvím osoby soudního exekutora i týmu zkušených zaměstnanců má bohaté zkušenosti s výkonem exekuční i další činnosti, disponuje stabilním množstvím zpracovávané agendy a dostatečným technickým i softwarovým vybavením.

Chcete být včas informováni o nových dražbách nařízených Exekutorským úřadem Rakovník?

ÚŘEDNÍ HODINY

Pro osobní návštěvu

Pondělí: 9:00-11:30 a 12:00-16:00
Úterý: 9:00-11:30 a 12:00-14:00
Středa: 9:00-11:30 a 12:00-16:00
Čtvrtek: 9:00-11:30 a 12:00-14:00
Pátek: 9:00-11:30

Po dobu trvání krizových opatření státu jsou úřední hodiny zrušeny !!!

Pro telefonický styk

Pondělí: 13:00-15:00
Úterý: 9:00-11:00
Středa: 9:00-11:00 a 13:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-11:00

tel. (+420) 313 251 251