Falešní exekutoři

25.11.2019

S přihlédnutím k množícím se pokusům tzv. "falešných exekutorů" oklamat veřejnost a jmény skutečných exekutorů vymáhat neexistující pohledávky, sděluje Exekutorský úřad v Rakovníku, že vznikne-li podezření na zneužití jména soudního exekutora Mgr. Pavla Tintěry nebo jakéhokoliv jeho zaměstnance, je možné ověřit legálnost a legalitu činěných úkonů kontaktováním úřadu telefonicky nebo elektronicky (viz Kontakt).

Ověřit lze nejen jména pracovníků, ale také skutečnost, zda je úkon (osobní návštěva, telefonát apod.), vzbuzující podezření, činěn dle pokynu soudního exekutora. Stejně tak upozorňujeme, že pro exekuční úhrady jsou používány pouze a jen zvláštní bankovní účty, uvedené na těchto internetových stránkách (viz CHCI ZAPLATIT).