EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK

ZPRÁVY, INFORMACE, UPOZORNĚNÍ, OZNÁMENÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice a s přihlédnutím k opatřením vlády o vyhlášení nouzového stavu a celostátní karanténě přijímám následující opatření:

S přihlédnutím k množícím se pokusům tzv. "falešných exekutorů" oklamat veřejnost a jmény skutečných exekutorů vymáhat neexistující pohledávky, sděluje Exekutorský úřad v Rakovníku, že vznikne-li podezření na zneužití jména soudního exekutora Mgr. Pavla Tintěry nebo jakéhokoliv jeho zaměstnance, je možné ověřit legálnost a legalitu činěných úkonů...