EXEKUTORSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK
ZPRÁVY, INFORMACE, UPOZORNĚNÍ, OZNÁMENÍ

S přihlédnutím k množícím se pokusům tzv. "falešných exekutorů" oklamat veřejnost a jmény skutečných exekutorů vymáhat neexistující pohledávky, sděluje Exekutorský úřad v Rakovníku, že vznikne-li podezření na zneužití jména soudního exekutora Mgr. Pavla Tintěry nebo jakéhokoliv jeho zaměstnance, je možné ověřit legálnost a legalitu činěných úkonů...